Karate klub “Rašid Buća” osnovan je davne 1974. godine pod nazivom KK”Monom” i to ime zadržao je sve do 1996. godine, kada mijenja naziv u Karate klub „Rašid Buća.

Klub je dobio današnji naziv po svom takmičaru koji je poginu u ratu 1992.godine rahmetli Rašid Bući.

Rašid Buća je za KK ”Monom” – Ilijaš osvoio dvije Evropske medalje i veći broj državnih medalja što mu je dalo status reprezentativca Jugoslavije.

Od 1996. godine Karate klub “Rašid Buća” konstantno se razvija i trenutno ima oko 120 članova koji treniraju na području cijele Općine Ilijaš. KK”Rašid Buća” predstavlja jedan od najtrofejnijih kolektiv sa Općine Ilijaš.